Algemene voorwaarden bij gebruik van deze website

Algemene voorwaarden bij gebruik van deze website

  1. U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet, leest of hoort op deze site beschermd is door het auteursrecht, modelrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld en het mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden. NV MARTIN VAN CLEVEN biedt u geen garantie dat als u gebruik maakt van de materialen op deze site u geen rechten van derden die geen eigendom van of aangesloten zijn bij NV MARTIN VAN CLEVEN schendt. Foto’s, illustraties, afbeeldingen, tekst, etc, zijn eigendom van NV MARTIN VAN CLEVEN of derde partijen die een licentie hebben verkregen van NV MARTIN VAN CLEVEN. Het gebruik van deze materialen door u of door iemand anders geautoriseerd door u, is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze Algemene Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden is een schending van de auteursrechten, merkenrechten en/of andere reglementen en statuten.
  2. De handelsmerken, logo’s en ontwerpen getoond op de site zijn eigendom van NV MARTIN VAN CLEVEN of derden die hun rechten in licentie gegeven hebben aan NV MARTIN VAN CLEVEN. Niets op deze site mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins, enige licentie of recht op een handelsmerk getoond op de site zonder de schriftelijke toestemming van NV MARTIN VAN CLEVEN of een derde partij die eigenaar is van de merken getoond op deze site.
  3. U mag downloaden, afdrukken en opslaan van geselecteerde delen van deze site op voorwaarde dat (i) u deze kopieën alleen gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, (ii) het verboden is de inhoud van deze website te kopiëren of de inhoud te posten op een netwerkcomputer of het verspreiden van de inhoud in de media, en (iii) ook dat het wijzigen of veranderen van onderdelen niet kan worden getolereerd. NV MARTIN VAN CLEVEN behoudt de volledige eigendom en de volledige intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud die u downloadt vanaf deze site. Behalve zoals hierboven vermeld, mag u niet kopiëren, downloaden, reproduceren, aanpassen, publiceren, distribueren, verzenden, of afgeleide werken van de content creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NV MARTIN VAN CLEVEN .
  4. NV MARTIN VAN CLEVEN heeft niet alle sites gelinkt aan deze site en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offline pagina’s of andere sites in verband met deze site. Uw link met andere offline pagina’s of andere sites is op eigen risico.
  5. Deze site kan links bevatten naar andere websites beheerd door derden andere dan de NV MARTIN VAN CLEVEN. Dergelijke links worden uitsluitend gebruikt voor uw gemak. NV MARTIN VAN CLEVEN heeft geen controle over zulke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat deze site links naar andere sites bevat, betekent niet dat NV MARTIN VAN CLEVEN het goedkeurt, onderschrijft of deze sites aanbeveelt, noch enige connectie impliceert met de exploitanten ervan. NV MARTIN VAN CLEVEN wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van de inhoud van andere sites en wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies, letsel, vordering, aansprakelijkheid of schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit derde partij websites of de inhoud daarvan direct of indirect via koppelingen op deze site.
  6. NV MARTIN VAN CLEVEN kan te allen tijde deze voorwaarden aanpassen door deze te actualiseren. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de huidige voorwaarden waaraan u gebonden bent opnieuw door te nemen.
  7. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, zonder rekening te houden met conflicten van juridische principes. Elke juridische actie met betrekking tot een transactie onderworpen aan deze voorwaarden moet worden begonnen binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Eventuele acties omtrent gekochte producten via de website moeten gestart worden uitsluitend in de rechtbanken van België. De Koper stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van deze rechtbanken en doet afstand van enige claim op een andere plaats dan in België